آزمایشگاه چند رشته ای

آزمایشگاه چند رشته ای

2014

“آزمایشگاه چند رشته ای” برای موسسه ثانویه ارنستو بالدوچی در شهر سانتا فیورا گروستو در سال 2014 طراحی شد. مونتاژ با همکاری اساتید انستیتو انجام شد. در طرح پیشنهادی، یک سالن اجتماعات ، یک فضای مشترک ، یک فضای سخنرانی و تدریس و سالن تلویزیون/فیلم پیش بینی شده بود. علاوه بر این میزهای کار معلمان ، واحدهای شناختی ، تخته سفید LIM ، پالت ، فرش ، نیمکت و میزهای چوبی طراحی و پیشنهاد شدند. تحرک و تطبیق پذیری مبلمان به مدرسین امکان می دهد موضوعات مختلف را در یک فضا تدریس کنند: تاریخ ، ریاضیات ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی ، شهروندی و قانون اساسی ، علوم و جغرافیا ، تربیت بدنی ، اقتصاد شرکت ها ، حقوق و اقتصاد ، شیمی و علوم دینی. شبیه سازی این پروژه با همکاری مارکو کارگونی انجام شد.