Less is Next

Less is Next

2009

 

این مجلد با زیر نویس برای یک طراحی پایدار با همکاری وزارت آموزش، دانشگاه و پژوهش نوشته شد و در سال 2009 توسط نشر مارینا در فلورانس برای موسسه صنایع هنری منتشر شد. مالاجیجی در این مجموعه به تعریف حوزه‌های طراحی با هدف دستیابی به همبستگی در توسعه و پایداری محیط‌زیست پرداخت.بعلاوه در این مجلد او تاکید می کند که طنز و قوه ی تخیل هر دو در شیوه‌های طراحی حضور دارند که نتیجه ی آن صنایع هنری با بار نمادین قوی خواهد بود. این کتاب به زبان انگلیسی و ایتالیایی می‌شوند.