Videominuto

Videominuto

1993-1999

مالاجیجی در نمایشگاه بین‌المللی هنر ویدیو مرکز پچی در پراتو از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ رئیس هیات‌داوران بود. در آن زمان ویدیهای یک دقیقه ای بسیار پرطرفدار بود و بسیاری از افراد مشهور مانند پایولو ویرزی، کارلو ایزولا، پایولو رافینی و دیگران را به خود جذب کرد. یک داور مردمی و یک داور متخصص جایزه بهترین ویدیو که مبلغی پول بود بهبرنده اختصاص میداند و نتایج از طریق کنترورادیو که این جایزه را بنیان نهاد،به صورت زنده پخش میشد. اغلب محتوی این نمایشگاه‌ها در انجمن‌های خارجی یا مدارس هنری بین‌المللی به نمایشگاه گذاشته. این پروژه با همکاری ماریو بوفانو، مارکو ایمپوننته، آندریا می و متیو شینی انجام شد.