+394

+394

2010

“+394” اثری با روح همبستگی بود که در ژوئن 2010 افتتاح شد. این اثر در ارتفاع حدود 5 متر ، در محوطه ی کاخ دوکال در جنوا قرار داد. این اثر، فانوس دریایی شهر را بازسازی می کند و از صدها فیلتر تصفیه آب آماده ساخته شده است. برای تصفیه آبگیرها، نی هایی در دسترس کودکان قرار گرفتند که در نهایت آب شرب کافی برای مصرف 365 روز تولید کردند. پس از نمایشگاه ، فیلترها برای توزیع در مناطق شهری در معرض خطر مالاریا به گالری آرته ولا در قاهره با کشتی ارسال شدند. این اثر با همکاری شهر جنوا ، آرت لی یر ، ایرنه لوپی و گائتانو کونسولو انجام شد.