Start Point

Start Point

2015

 

این کاتالوگ با همکاری پائولا بیتلی و والریا برونی برای مستند سازی اثار دانشجویان آکادمی هنرهای زیبای فلورانس در طی سالانه ی هنری این آکادمی تدارک دیده شد که توسط نشر لی اوری در فلورانس در سال 2015 منتشر شد. این مجلد شامل پنج تجربه نمایشگاهی در فلورانس و حوالی آن بود که توجه ویژه‌ای به ترکیبات ساخته‌شده از مواد بازیافتی دارند. صدها نسخه ی منتشر شده، دارای جلد کتاب چرمی بازیابی شده از زباله بازیافتی هستند که این سری شماره گذاری شده اند، و باقی آنها برای فروش در کتابفروشی های معمولی و موزه‌ای ارائه می شوند. متن منصف بن موسی در این مجلد یک گرامیداشت برای موزه باردو تونس است که به طور وحشیانه توسط داعش مورد حمله قرار گرفت. گرافیک کاتالوگ توسط دپارتمان گرافیک آکادمی و موریزونو دی للا نظارت شد و به زبان انگلیسی، چینی و ایتالیایی موجود است.