آموزش

آموزش

فعالیت‌های آموزشی اغلب به منظور انتقال مهارت‌هایی که از طریق کارهای عملی هنری به دست آمده بودند، صورت می‌گرفت. مالاجیجی از تاسیس موسساتی مانند مدرسه دیزاین انکونا در دهه 1970 تا تجربیات تدریس در چین از سال 2010، همیشه مشوق تمرین از طریق کارگاه‌ها بود.وی به عنوان گرداننده مبادلات اراسموس و آکادمی هنرهای زیبای فلورانس از اواخر دهه ی 1980به بعد به دنبال تسهیل پویایی بین کشورهای اوپایی و غیر اروپایی از طریق آموزش و پرورش دانش آموزان بود.

 

 

مدرسه ی دیزاین, ANCONA

 

مشاوره‌ی فرهنگی و آموزشی, CINA

 

دوره ی دیزاینFIRENZE

همکاری با اراسموس, FIRENZE

 

هماهنگ کننده ی دیزاین بصری, FIRENZE

ارزیاب خارجی آکادمی ایتالیایی ۲۰۱۵, FIRENZE