اثاث برای بخش بیماری‌های کودکان بیمارستان اومبرتو پریمو

اثاث برای بخش بیماری‌های کودکان بیمارستان اومبرتو پریمو

1997

در سال 1997 مالاجیجی اثاث بخش کودکان بیمارستان اومبرتو پریمو را برای بنیاد کودکان در شرایط اضطراری در رم را طراحی کرد. فضاهای بازی و مطالعه با قفسه های خاص و تختخواب ها و میزهای کنار تختخواب مجهز به چراغهایی تزیین شده با رنگ های زنده و تحریک کننده که کودکان را به رویاپردازی وا می دارند، طراحی شدند و با کمک داوطلبان، تمام بخش کاملا در عرض 60 روز نوسازی شد. این کارها با همکاری مانتوا، بنیاد کودکان در شرایط اضطراری، مینو داماتو و نایک مگنونی انجام شدند.