اثاث برای ویلا اولریچ

اثاث برای ویلا اولریچ

2001

در 2001 مالاجیجی طراحی اثاث و وسایل در ویلا اولریچ برای گروه آبله لویجی کیوتی ، که یک جامعه برای مادران معتاد به دارو در سن مورو تورین بود را انجام داد. مهمانان ویلا، مادران کم سن و سال و کودکان آنها بودند که می توانند از چند ماه تا یک سال را در آنجا بگذرانند، با در نظر گرفتن این موضوع، طرح همچنین شامل یک پیش دبستان در داخل ویلا برای بیش از 10 کودک با تجهیزات مراقبت از کودک بود. شبکه 5 تلویزیون از فعالیت های انجام شده و فضاهای به اتمام رسیده طی 60 روز مستند سازی کرد. به اجرای این پروژه با همکاری لوسیانو پاواروتی ممکن شد. در ایده پردازی و طراحی قفسه ها و آینه ها، متخصص اختلالات روانی جیوانی بولیا هم همکاری کرد . این پروژه با همکاری لویجی کیوتی ، شبکه 5، مارسلو ملونی، تعاونی گونزاگردی مانتوا، مارو مینوزی، گابیبو و چن گومز انجام شد.