اجداد با ما صحبت می کنند

اجداد با ما صحبت می کنند

2020

اجداد انسان خردمند ما مصنوعاتی را برای ما به جا گذاشته اند که در موزه های سراسر جهان مشاهده می کنیم و از طرف دیگر در اطراف ما منظره های سرسبز با گیاهان زیبا و باهوش زندگی می کند.
اثر اجداد با ما صحبت می کنند، تاریخ و ماقبل تاریخ را در گفتگو با محیط و گیاهان قرار می دهد، منابع زندگی انسان های امروزی. از بالای ستون، دم اسکلت حیوانی ماقبل تاریخی شروع می شود، دور ستون بصورت چرخشی می پیچد و تا پایین ستون ادامه پیدا می کند، جایی که مهره‌ها به‌طور آشکاری درشت هستند و ستون را سوراخ می کنند و از آن رد می‌شوند. تیغه های استخوان از بالا به پایین تعدادشان به نسبت زیاد و زیادتر می‌شود. نصب اثر در اطراف ستون دارای کارکرد برانگیختن ایده‌ی چگونگی گفت‌وگوی تاریخ و ماقبل تاریخ، زندگی و مرگ، گذشته و حال با گیاهان موجود بین مفاصل مهره ها است.

اثری است از ادواردو مالاجیجی، زویا شکوهی و هنگامه دقیقی.