ارزیاب خارجی آکادمی ایتالیایی ۲۰۱۵

ارزیاب خارجی آکادمی ایتالیایی ۲۰۱۵

2015

مالاجیجی از سال ۲۰۱۵ به عنوان یک ارزیاب خارجی روش‌های تدریس برای دانشگاه ناتینگهام ترنت در واجد فلورانس، رم و بانکوک برای آکادمی ایتالیایی هنر-مد و دیزاین فعالیت میکند. او در حالی که با معلمان و دانش آموزان دیدار می‌کند ارزیابی‌های آنلاین از تزها و خروجی‌های دانشجویان در کلاسهای فلورانس را هدایت می‌کند. این کار با همکاری ایریس پندل بری، باربارا مک هاگ و وین سنزو گیوبا پیش میرود.