بدون مرز

بدون مرز

2007

“بدون مرز” در سال 2007 با همکاری آنجلا نوچتینی در جنووا ساخته شد.یک بشقاب به ابعاد 6×3متر که در ساخت آن تقریباً 17000 مربع از زباله های مختلف استفاده شده و نقشه جهان را به تصویر می کشد. این اثر با مواد ایجاد شده با همکاری بین بشر و سیاره زمین ارائه شده است که در آن یک طرف چیزی ارائه می دهد ودیگری دریافت می کند. همچنین این کار برای اثبات این گزاره که چیزهایی که ما اغلب “زباله” می نامیم در حقیقت یك منبع بسیار مفید هستند مدنظر بود. این کار به عنوان بخشی از جشنواره علوم جنووا ساخته شد و به طور مداوم مورد بازدید گروه های مدرسه و معلمان قرار گرفت. بدون مرز با همکاری سرجیو ریسلیتی اجرا شد.