برج بابل

برج بابل

 

برج بابل یک وعده ی غذایی بود که از مجموعه ای از مواد اولیه خوراکی تشکیل شده بود و به عنوان یک منو معرفی شد. با این وعده ی غذایی به مدت 7 روز در رستوران ل کورته دلو اورس در ونیز، خانه سرپرستی پروژه‌ها از مردم پذیرایی شد. این غذا از مخروط بی سر تشکیل شده بود که از لایه های پله ای ساخته شده بود یه فرم خوراکی باعث تبادلات فرهنگی میان دو تمدن مختلف، مسلمانان و مسیحیان از طریق طعم ، مزه و رایحه شد. مواد تشکیل دهنده ی مختلف با هم ترکیب شده و درون قالب های لاتکس پخته شدند. این طرح با همکاری گائتانو کونسولو و چچیلیا تیرلی انجام شد.