تتراپک شانگهای

تتراپک شانگهای

2006

کارگاهی در مورد استفاده از تتراپک برای دانشگاه تانگ جی، مدرسه هونگو مستقر در شانگهای و شهر طراحی در شانگهای در سال ۲۰۱۶ برگزار شد. این کارگاه برای ۵۰ دانشجو برگزار شد که می خواستند در فعالیت‌های خلاقانه اروپا تخصص داشته باشند. یک هفته کار به آن‌ها اجازه داد تا بسیاری از موضوعات عملکردی و یا صرفا برای برقراری ارتباط را درک کنند. در ابتدا مقدمه‌ای برای درباب مسایل زیست‌محیطی مطرح شد. اثار ساخته شده در این کارگاه شامل قورباغه ها ، ساعت ها ، ماسک ها، گلدان ها ، کلاه ها، تاج های گل، لامپ ها، جواهرآلات، تندیس ها، اشکال سه بعدی، نمادها، اسب ها، سگ ها، معبدهای چند مذهبی، و هواپیماها بودند که بعدا در موزه ی دانشگاه تانگ جی به نمایش گذاشته شدند و سپس به مرکز نوآوری طراحی چین ایتالیا و دانشگاه تانگ جی برده شدند. هر شرکت کننده یک ماسک برای عکس نهایی پروژه ساخت. جوایز نقدی به بهترین پروژه‌ها در کنفرانس اختتامیه “پردیس شانگهای – ایتالیا” و “موسسه ایتالیایی فرهنگ” اهدا شد. این کار با همکاری پیرجیورجیو پیازا، آلبرتو ژو فان و آلبرتو مانای انجام شد.