تتراپک پراتو

تتراپک پراتو

2017

پروژه تتراپک یک کارگاه آموزشی در مورد استفاده از تتراپک است که برای مرکز هنرمعاصر لوئیجی پچی در پراتو ایجاد شده است. در پنج جلسه کارگاه به شرکت کنندگان اجازه ساخت اشیاء مختلف داده شده است، از مجسمه گرفته تا جواهرات، طراحی اشکال و راه حل های خاص در رابطه با محدوده رنگی یا برش ظروف پلی لمینت بازیافت شده.
موضوع “زباله به عنوان یک منبع”، نظر انسان ها را در سراسر کره زمین جلب کرده است. ایجاد و گسترش یک رابطه بسیار نزدیک بین رفتار شایسته و کیفیت زندگی دیگر نمی تواند به تعویق بیفتد. نیازی نیست به یادآوری هزاران کیلومتر مربع از پنج جزیره زباله‌ای که بین اقیانوس ها شناورند. مشارکت مردم در پروژه های هنری مرتبط با مسائل زیست محیطی، از طریق پیشنهادات هنر عمومی، به نتایج عالی دست یافته است ، همانطور که در رویدادهای اصلی بین المللی اختصاص داده شده به هنر معاصر تأیید شده است.