تجهیزات پزشکی بیمارستان سن گالیکانو

تجهیزات پزشکی بیمارستان سن گالیکانو

2003

در سال 2003 مالاجیجی پروژه ای را برای نوسازی و اتخاذ تجهیزات پزشکی برای بیمارستان در رم برای بنیاد کودکان در شرایط اضطراری در نظر گرفت.با همکاری داوطلبان و دانش آموزان آکادمی هنرهای زیبا در فلورانس ، عناصری همچون اتاق های انتظار برای بزرگسالان ، اتاق های انتظار برای کودکان ، تزیینات سقفی سه بعدی، اتاق های جراحی، تزیینات دیواری و دفاتر کار ساخته شدند. دکوراسیون برای شاد کردن فضا و دیوارها، پنهان کردن ترک ها و شکاف ها از طریق استفاده از مواد بازیافتی انجام شد. این پروژه توسط پتچ آدامز و با همکاری مینو داماتو و نایک مگنونی، آنا آنجلینی، فدریکو دورازیو، توماس ویرجیلیتو، نیکولو آنجلی و اریکا اسکالا افتتاح شد.