تقویم 1983

تقویم1983

1982

 

مالاجیجی در سال 1982 با همکاری اوریانا لانکونی گرافیک تقویم 1983 را برای خانه نشر لیبرو اسکامبیو در فلورانس نظارت کرد. تصاویر و نقاشی ها ی هنرمندان در این تقویم، روزها و ماهها را تصادفی یا غیرتصادفی با تم فصلی نشان می دادند. جلد کتاب یک الگوی کیهانی داشت که رنگ‌ها و فصول را با هم ترکیب می‌کرد و هر ماه گرافیک منحصر به فردی داشت. نشانه‌های سبز، جشن های سالیانه ی خاصی را نشان میدادند و فضای یادداشت برای هر یک از ۳۶۵ روز سال با تاکید متفاوتی اختصاص داده شده بود. این کار با همکاری فابیو چیانتینی. انجام شد.