خیمه امید

خیمه امید

2006

“خیمه امید” برنامه ای برای جشنواره فریشات بود که در سال 2006 در پراتو برگزار شد. برای این پروژه ، داخل چادرهای نظامی به صورت کامل با صدها تکه پارچه ی کهنه و ضایعاتی که صنایع شهر پراتو به آنها اهدا کرده بود، پوشیده شده بود. این یک دعوت علنی برای تبدیل همه ارتشهای جنگ به ارتشهای مدنی بود. این برنامه با همکاری فریشات ، فدریکو درازیو و پنج دانش آموز از آکادمی هنرهای زیبا فلورانس که به تحقق پروژه ی پوشش بزرگ وصله دار کمک کردند انجام شد.