در انتظار هویت

در انتظار هویت

2020

کار راجع به زندگی و تحرک بخشیدن به مردم یک محله‌ی آسیب‌دیده است که عمدتاً به جوانان امید می دهد، که نشان دهنده تمایل به داشتن عاملیت و انجام کارهای جدید و زیبا است و همچنان هم هویت‌بخش است.
تصور می‌شود که این اینستالیشن می‌خواهد بگوید که چیزهای دیگری در طول زمان اتفاق خواهند افتاد، پس از غلبه بر وضعیت اضطراری همه گیری ویروس و زمانی که ساختارهای بهداشت عمومی به حالت عادی باز خواهند گشت.
رنگ هایی هستند که با باد حرکت می کند و شکل یک پرچم را دارا هستند، با اندازه‌ای همانند تمام پرچم های همه ملت های جهان.
پرده در باریک ترین قسمت توسط یک میله نگه داشته می شود، در حالی که قسمت طولانی تر با باد حرکت می کند.
ناظران متمایل خواهند شد تا آن رنگ ها و طرح‌ها را به عنوان یک پرچم خاص شناسایی کنند اما به زودی متوجه خواهند شد که آنها پرچم هیچ کشور خاصی نیستند، مگر پرچم کشوری که هنوز شناخته نشده است. بنابراین، آنها از نظر فرهنگی بیانگر معنایی ناشناخته ای هستند که می توانند توجه و ستایش را در نگاه گریزان رهگذران بیدار کنند.

اثری از ادواردو مالاجیجی و زویا شکوهی.