دنیای هنر کاغذ و دیزاین

دنیای هنر کاغذ و دیزاین

2012

 

دنیای هنر کاغذ و دیزاین با همکاری آنجلا نوچنتینی نوشته شد ودر سال 2012 توسط اسکیرا در میلان منتشر شد. این کتاب 59 پروژه ی لباس و آیتم هایی که توسط دانش آموزان آکادمی هنرهای زیبای فلورانس ساخته شده اند را نشان می دهد همه ی آنها از مقوا یا کاغذ ساخته شده اند در هر کدام از آنها یک نوع تبعیت از تمرین طراحان صنعتی یا پیامی از محتوای فردی یا اجتماعی دیده میشود. مجلد در برگیرنده ی تجربیات آموزشی ناشران جوان و منتقدانی همچون بیانکا کاپلو، والتر تاماری، لویجی لومباردی والوری و پیتر گاگلیانو است.