دوره ی دیزاین

دوره ی دیزاین

1977-2014

مالاجیجی از سال 1977 تا 2014به عنوان استاد دوره دیزاین در آکادمی هنرهای زیبا در فلورانس انتخاب شد. وی همیشه تمایل به توسعه فعالیت‌های مربوط به فرهنگ دیزاین و تجارب زبان بیان فردی داشت. فعالیت آموزشی او به طور مداوم بر ایجاد فردیت دانشجویان تمرکز زیادی دارد و در همین حین فرصت‌های بسیاری برای ارتباط با واقعیت خارجی و توسعه گرایش‌ها فرهنگی و دیدگاه‌های خلاقانه را به طور هماهنگ با برنامه ی آموزشی ارایه می‌دهد. مالاجیجی توجه زیادی به مفاهیم نظری هنر در ارتباط با دارد و دانش آموزان را در قضاوت مستقل به جای ترویج وابستگی ایدئولوژیک تشویق می کند. وی به مفاهیمی از قبیل همبستگی و حفاظت از محیط‌زیست در برنامه ی آموزشی اش اهمیت ویژه ای می دهد. او بسیاری از مسائل متعدد در دنیای دیزاین را مورد توجه قرار گرفته اند و شخصیت‌هایی مختلفی از دنیای هنر و دیزاین را غالبا برای ارتباط با دانش آموزان دعوت میکرد. دانش آموزان متعددی به خاطر کیفیت پروژه های خود جوایز دریافت کردند. شرکت هایی که با دوره همکاری داشتند عبارتند از: اسلمپ، ایتالی دینامو، ریپورت بیو، گونزانگاردی، تعاونی مانتوا، اکولوانته، موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی، شهر فلورانس، کلون وان ایتالیا، اکولوجیکا، آرتکس، دادو سرویس، دانشگاه هالیوود، وایس ورسا، MACEF، ایستوتو اینوسنتی، RAI ، استرپایا، وست ریسایکلینگ، مدرسه هونیو، گروپو آبله ، کامیکو، و لاگامبینت.