زیبایی شناسی همبستگی

زیبایی شناسی همبستگی

 

 

اینها پروژه هایی هستند که با فعالیت های اجتماعی داوطلبانه به منظور خلق تجربیات زیبایی شناسی پایدار طرح ریزی و اجرا شده اند. راه حل های خلاقانه برای بازیابی و استفاده مجدد مواد برای خانه ها و بیمارستان ها برای کودکان نیازمند درمناطقی مانند رومانی، کار در ویلا اولریچ در تورین از دسته ی این پژوهشها هستند. در موارد دیگر از طنز برای تاکید بر موضوعات چند مذهبی مانند قربانگاه با دو محراب در پیروی از آداب و رسوم چینی استفاده می شود.

 

وزارتخانه ی کودکان, ROMA

 

کودکان در مواقع اضطراری, ROMANIA

 

FIRENZE, Contrajubilaeum

 

مساحی محرومیت, FIRENZE

 

محراب دو وجهی, SINGURENI

 

آزادی قلم, FIESOLE

 

تجهیزات پزشکی بیمارستان سن گالیکانو, ROMA

 

اثاث برای ویلا اولریچ, TORINO

 

اثاث برای بخش بیماری‌های کودکان بیمارستان اومبرتو پریمو, ROMA