سلامت در مدرسه

سلامت در مدرسه

2000

 

سلامت در مدرسه توسط ادیکوم ، اودینه در سال 2000 منتشر شد.مالاجیجی این مجلد را که به موضوعات حیاتی برای کیفیت زندگی در فضاهای آموزشی مانند مبلمان می پردازد را نظارت کرد. این مجموعه از کنفرانسی که در سال ۱۹۹۹ در ایمپرونتا و در فلورانس برگزار شد و نتایج یک کارگاه آموزشی که در سال ۱۹۹۸ در دو مدرسه در همان شهر برگزار شد، را در برمی گیرد. در کارگاه برگزار شده دانش آموزان به طراحی مبلمان و ساخت مدل آنها و ایده پردازی ابعاد و رنگ‌ آن‌ها به گونه ای می پرداختند تا آن‌ها بتوانند مدرسه را به عنوان یک محیط گرم و خانگی تلقی کنند. مقدمه این مجلد توسط سزار کریستوفولینی نوشته شد.