سنسوس

سنسوس

2016

در سال ۲۰۱۶، دو کارگاه در گالری خصوصی “سنسوس هنر معاصر” و در مدرسه، موسسه ی ” هنر پورتا رومانا ” واقع در فلورانس برگزار شد. موضوع، زباله‌های خانگی “تتراپک” یا “پولیاکوپیاتی” بود. در این کارگاه پس از مقدمه‌ای کوتاه بر مسایل زیست‌محیطی در مورد این نوع زباله، هر یک از شرکت کنندگان میبایست مقوا، قیچی، جعبه بر، گیره کاغذ با خود به کارگاه می آورد . علاوه بر دانش آموزان، معلمان ، هنرمندان، نمایندگان انجمن های زیست محیطی، تکنسین ها و متخصصین ارتباط ویدیویی هم در این کارگاه شرکت داشتند. اهداف این فعالیت عبارتند از ترویج آگاهی بنسبت به مسایل محیط زیستی، کشف کاربرد تکنیک‌ها در پردازش کاغذ، و یادگیری شیوه‌های بسته‌بندی از طریق دیزاین و هنر. با همکاری کلادیو کاسما، سیلویا آنگوتی، پینو و فرناندو ماسولا این کارگاه انجام شد.