طراحی اکولوژیک

طراحی اکولوژیک

1996

کارگاه طراحی اکولوژیکی برای آکادمی فر جستالتانگ در مونستر در سال ۱۹۹۶ راه اندازی شد. این کارگاه به طراحی اشیا با ویژگی‌های اکولوژیکی خاص در تولید محصولات صنعتی توجه داشت. استفاده از پلاستیک‌های بازیافت شده، همانطور که قبلا در اثاثیه کودکان برای تعاونی گونزاگردی مانتوا ، و سایر موارد ضایعات صنعتی مانند لوله‌های هوا آزمایش شده‌بود در رویدادی به نام “اکولوژیکا” مورد استفاده قرار گرفت. دانشجویان به طور فعال چندین پروژه را اجرا کرده و مدل ساختند و بدین صورت پروژه نهایی آن‌ها شکل گرفت. این کارگاه با همکاری ایرنه ایوو، مانفردهیلمن، کونستانزه اونگر، والتر بوریکتر، و جوزپه دل دبیوانجام شد.