طراحی برای مدرسه

طراحی برای مدرسه

1989

طراحی مبلمان برای کلاس ها و کارگاه های مهد کودک ، دبستان و دبیرستان برای شرکت تعاونی گونزاگاردی مانتوا در سال 1989 انجام شد. مالاجیجی در زمینه گرافیک ، عکاسی و انتخاب تصویر کاتالوگ ها همکاری کرد و در تهیه متن متون آموزشی شرکت کرد. وی در مورد مراقبت از اجزای طراحی پلاستیک بازیافتی مانند دستگیره ، قفسه های لباس و غیره و همچنین تحقیقات انجام شده برای درک جمعی دانشجویی و مدارس آموزشی در ایتالیا مشاوره داد. این کار با همکاری جوزپه مارنگون ، ماریا گرازیا هونگر فرسکو ، گابریل مورتی ، مائورو لانگ ، مینو داماتو ، برونو کورا ، آمون بارزل ، ماریو بوفانو ، و سیلویا اسپرداندیو انجام شد.