محراب دو وجهی

محراب دو وجهی

1996

در سال 1996 مالاجیجی یک محراب قابل جابجایی که هم توسط مسیحیان اورتدکس و هم کاتولیکها قابل استفاده است برای بنیاد کودکان در شرایط اضطراری طراحی کرد.این محراب در طی یک جلسه در سنگیورینی در کشور رومانی بین امیل کنستانینس رییس جمهور رومانی و اسکار لویگی اسکال فارو رییس جمهور ایتالیا افتتاح گردید. ویژگی این محراب دو وجهه بودن است ؛ برخی از نمادهای داخلی و خارجی را که به یک مذهب نسبت داده شده اند را می توان برای آشکار کردن تصاویر مذهب دیگر چرخاند. در ضمن باید آنها را برای خدمات مذهبی مختلف به کار برد، مانند اینکه یک کلید به هر دو رهبر مذهبی دهکده داده شد. سپس اجزای محراب از هم باز شد در یک جعبه محکم قرارداده شده تا کار حمل و نقل آن آسان شود. این جعبه از چوب بازیافتی توسط ملونی مارچلو در فلورانس ساخته شده بود. این پروژه با همکاری مینو داماتو و نایک مگنونی انجام شد.