مدرسه ی دیزاین

مدرسه ی دیزاین

1973-1976

فعالیت‌های اصلی برای مدرسه دیزاین در آنکونا از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ شامل دوره‌های حرفه‌ای آموزش هنرمندان بود که پس از آن کنسرسیوم CRIPA به CNIPA تبدیل شد. ( با همکاری ماسیمو کاکارلیویتانگلی ویتانگلی) در طی اولین مرحله ، متخصصان مختلف برای سخنرانی‌ دعوت شدند از جمله میکله دی لوکی, جیانی پتنا, امریکو دی آنجلیس, پیرو برامبین و پیرآنجلو کتیکا . شرکت کنندگان در دوره از موسسات هنری مختلف ، دبیرستان ها و دانشکده معماری بودند . مالاجیجی فعالیت های طراحی و دستورالعمل های گرافیکی را به سمت ترویج این دوره و همچنین سازماندهی نمایشگاههایی پیرامون اولین گروه دانش آموزان این دوره سوق داد. بعدتر مهارت هایی که در دوره های طراحی CNIPA توسعه یافته بودند با مرکز دیزاین تجربی دی پولیارته و مجددا در سال 2016 با آکادمی دیزاین پولی آرته در آنکونا ادغام شدند. این فعالیت با همکاری جیووانی ورولی و جیولیانو رابینی انجام شد.