مساحی محرومیت

مساحی محرومیت

1972

در سال 1972 مالاجیجی کار قاشق و چنگال، کوزه ، و لیوانها را برای افراد سالمند وناتوان برای استودیو دگرگونی در فلورانس طراحی کرد. توسعه ی تحقیق درباره ی طرح او را به سمت طراحی و ساخت ابزار اندازه گیری برای بررسی های مهندسی محیط برای بیماران سالمند بیمارستان فراتیسینی فلورانس سوق داد. نمونه های محصول با چوب مصنوعی، گچ، سرامیک، و پلاستیک ارائه شدند.اندازه گیری های مهندسی محیط همچنین برای قرارگیری تختخواب ها و میزهای کنار رختخواب های بیمارستان با دستگاه اندازه گیری خاص انجام شده بودند. وی همچنین نظارت پیش نویس نمودارهای مهندسی محیط کار برای چاپ را بر عهده داشت. این فعالیت ها با همکاری فرانچسکو ماریا آنتونی، پیرآنجلو کتیکا, جورجیو مارکون, سرجیو بارونسیونی انجام شد.