مشاوره‌ی فرهنگی و آموزشی

مشاوره‌ی فرهنگی و آموزشی

2012

مالاجیجی از سال ۲۰۰۳ در طراحی محصولات نواورانه و ارتباطات در چین فعال بوده‌است. او از سال ۲۰۱۲ مشاور فرهنگی و آموزشی مدرسه هانگو در پکن بوده‌ است وکارگاه‌ها، سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها و مشاوره‌های آموزشی در شهرهای مختلف مانند چنگ دو، چانگ کوینگ، هانژو، شانگهای، نانجینگ، بیجینگ، هفی، کینگ دائو، دژو، بااوتو، شنژن، و هربین برگزار کرده‌است. مالاجیجی همیشه امیدوار است به دانشجویانی که با آنها دیدار می کنند، انگیزه ی خوبی برای تحصیل در خارج از کشور دهد. وی جلساتی را با جوانان مشتاق به تعامل با غرب، به خصوص در مناطق اروپایی که در زمینه‌های طراحی، هنر معاصر، تحصیل هنر و حفظ میراث معروف هستند.