موزه ذخیره دریایی میراماره

موزه ذخیره دریایی میراماره

2000

طراحی کامل تمام مبلمان، لوازم و چیدمان و همچنین مشاوره ارتباطات گرافیکی موزه ذخیره دریایی میراماره برای WWF در تریست در سال 2000 محقق شد. این پروژه شامل مناطق پذیرش ، صخره ها ، مخازن لمسی ، اسفنج ها ، سمبوزیس ، جغرافیای مدیترانه ای ، گنبد غواصی ، نایدوبلاست ها ، و یک ساحل ساخته شده از سیلیکون لاتکس است. در این پروژه آموزش از طریق فعالیت های چند حسی انجام می شود و اینگونه کودکان و نوجوانان را برای غواصی آماده می کنند. آموزشها، غواصی در امتداد آبهای دریا در شمال تریست و همچنین گوشه ای از شمال دریای مدیترانه را شبیه سازی می کنند. این کار با همکاری ماچینا پرواتو و فرانکو زوپا انجام شد.