نمایشگاه برنج

نمایشگاه برنج

2007

این نمایشگاه در آگوست 2007 در برایتون انگلیس ساخته شد. این بنا الگویی از نمایشگاه رویال معروف با سبک معماری هندو-ساراکنیک بود. در داخل کتابخانه جوبیل بنا شد و در 5 تن برنج بسته بندی شده خلاء تحقق یافت. پس از به نمایش گذاشتن به مدت چند هفته، این مدل برداشته شد و برای مصرف توسط کودکان به موزامبیک منتقل شد. این نمایشگاه با همکاری شهرداری برایتون و هنرمندانی همچون امیلیا تلس و گویان پورتر برگزار شد.