هماهنگ کننده ی دیزاین بصری

هماهنگ کننده ی دیزاین بصری

2003-2006

مالاجیجی به عنوان هماهنگ کننده دوره ی دیزاین بصری از سال 2003 تا 2006 برای آکادمی هنرهای زیبای در فلورانس حضور داشت. او در جهت برطرف کردن نیازهای پروژه‌های مربوط به مسایل محیطی، خانگی و اجتماعی فعالیت میکرد، این در حالی است که مالاجیجی مهارت‌های لازم در زمینه نمایش بصری از جمله روایت طراحی و فهالیتهای چندرسانه‌ای و تسلط به زبان انگلیسی برای تسهیل تبادل فنی و شفاهی را نیز دارا می‌بود. متخصصانی از جمله اولی ویرتو توسکانی ، سرجیو ریسالیتی، لویجی لومباردی والوری، مینو داماتو، ماسیمو ماتیولی، لویجی سیوتی، سایمون سیلیانی، امیلیا تلسه، ماریزیو جیانی، روبرتو زیلیانی، استفانو شیالوتی، لویجی بالدلی، تیم براون، و سیسلج شافا برای سخنرانی در باب فرهنگ هنر معاصر دعوت شده بودند. و در کار این سخنرانی ها از دسته ی دوره‌های بنیادی میتوان طراحی سه‌بعدی، فن‌آوری، فنون تصویری به متری، عکاسی، زیبایی، رنگی، آموزشی، رسانه‌های گروهی و انگلیسی میتوان نامبرد. آثار دانشجویان در نهایت به لطف مشارکت حامیان مالی ویرایش شدند.