همکاری با اراسموس

همکاری با اراسموس

1989-2014

مالاجیجی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴، اولین هماهنگ‌کننده پروژه تبادل اراسموس برای آکادمی هنرهای زیبا در فلورانس بود. او در این سمت اغلب با رویکرد انتقال معیارهای خاصی مانند عمل متقابل آیین ها در مبادله غیر اراسموسی، کار می‌کرد. او همچنین به دنبال گسترش شمار اعضای کمیسیون‌ها بود و همچنین فعالیتهایی که سبب شوند دانش آموزان بتوانند روابط خود با دانشگاه‌ها و آکادمی‌های هنر در کشورهای غیر اتحادیه اروپا و یا آن‌هایی که قصد ورود به اروپا را داشتند، افزایش دهند. در سال‌های اخیر، او برنامه‌ها و نشست‌هایی را در زمینه حقوق تسهیلات اراسموس و توزیع اطلاعات برای همه دانشجویان را به صورت گسترده آغاز کرد و محتوا و ایده‌هایی را به بنیاد اراسموس ارایه کرد. این فعالیتها با همکاری جولیا لادرتچر، آنا پروفیدیا، آنا موسکاردین، لوسیانو مودیکا، آنا لوپی، موریزیو مازاچو و آدائوا مارشال انجام شدند.