هنر میپرسد، دیزاین پاسخ میدهد

هنر میپرسد، دیزاین پاسخ میدهد

2003

“هنر میپرسد، دیزاین پاسخ می‌دهد” عنوان یک کارگاه دو هفته ای برای دانشگاه پرستینا سامر و انجمن آموزش آکادمیک در پرستینا، کوزوو در سال 2003 است.یک فضای بزرگ در دانشکده هنر میزبان دانشجویان از کشورهای بالکان بود. نخستین روزها به معرفی پروژه هایی که از حقوق جوامع دفاع می کردند پرداخته شد و توجه ویژه ای به کودکان شد. سپس در مورد ایجاد شغل در حوزه ی هنر یا طراحی صنعتی بحث شد و به هر شرکت‌کننده موضوع و زبان بصری برای برقراری ارتباط یا تولید یک پروژه مربوط به این موضوع داده شد. در یک جلسه، شرکت کنندگان دلایل خود برای پروژه منتخب خود را با یکدیگر مبادله کردند. از متخصصان در این زمینه دعوت به عمل آمد و بازدید از شرکت هایی انجام شد.این کارگاه در روزنامه‌ها، تلویزیون و مصاحبه‌های رادیویی بازتاب گسترده و خوبی داشت. این کارگاه دو هفته ای با همکاری مهمت بولوت، رویا قیاسی و سیسلج شافا اجرا شد.