وزارتخانه ی کودکان

وزارتخانه ی کودکان

2009

وزارت خانه کودکان همراه با بنیاد کودکان در شرایط اضطراری رم در سال 2009 محقق شد که باعث شد یک فضای خصوصی به یک مکان پذیرش کودکان تبدیل شود. چیدمان ، وسایل و یک مراسم افتتاحیه همگی توسط دانش آموزان آکادمی هنرهای زیبا فلورانس انجام شدند. مناطق آشپزخانه، حمام ، اتاق های کار، تراس، و خوابگاه همگی طرح بندی سفارت خانه را که از ترکیب های اجزای صنعتی، مداخلات دستی و مبلمان بازیافتی از اتاق مطالعه قدیمی روزنامه نگار مینو داماتو ساخته شده بودند را تعریف می کنند. این کار با همکاری شهرداری رم انجام شد.