پذیرایی

پذیرایی

2013

در این کار از کیسه های یک کیلویی برنج برای ساخت یک میز پذیرایی 1.5 تنی در مرکز همایش لوگانو استفاده شد. این میز در اکتبر 2013 ، در جریان سومین مجمع صلح که توسط مافی نت ورک سا اجرا شد. سپس توسط کودکان مدارس اطراف کانتون، میزخالی شد . برنج ها در کانتون بین مراکز مختلفی که به خانواده های نیازمند کمک می کردند توزیع شدند. این کار با همکاری جونیدا شری ، گلوریا برتولد و میراشی شیلا انجام شد.