پروژه هایی برای کودکان

پروژه هایی برای کودکان

 

این پروژه ها، پروژه هایی برای فضاها و محصولات آموزشی دیزاین به منظور کیفیت بخشی به زندگی کودکان و نوجوانان هستند.. پروژه ها با هدف تربیتی در حوزه ی توسعه ی پایدار ظراحی شده اند، مانند ” آربورا ” ، آماده سازی برای غواصی در شهر تریسته، استفاده خلاقانه از فن آوری مانند “شهر سینمایی کودکان ” در رم. در بعضی موارد ، این به معنای طراحی کامل تمام عناصر مانند کزنتزا یا کاتالوگ مبلمان طراحی شده صنعتی برای مهدکودک ها و مدارس ابتدایی مانتوا بود می باشد. جنبه های اکولوژیکی و بازیافت صنعتی پلاستیک در هر پروژه مورد توجه قرار گرفته است.

 

مرکز آموزش های زیست محیطی, ARBOREA

 

شهر سینمایی برای کودکان, ROMA

 

شهر جوانان, COSENZA

 

پروژه همکاری بین المللی, TAEJON

 

کارگاه آموزش موسیقی, FORLÌ

 

جوکاردو, MANTOVA

 

طراحی برای مدرسه, MANTOVA

 

آزمایشگاه چند رشته ای, GROSSETO

 

موزه ذخیره دریایی میراماره, TRIESTE