پروژه ی پینوکیو

پروژه ی پینوکیو

2007

پینوکیویی که در توکیو ساخته شد، یک عروسک بادی با طول 15 متر بود که به فرم اشکال تشکیل دهنده ی روش مونتسوری ساخته شده بود که حول محور آن دهها فعالیت تفریحی و آموزشی با مضامین اقتصادی ، غذایی ، تلویزیونی ، روزنامه نگاری ، هنر ، تورم ، دروغ ، بازار و عکاسی صورت گرفت. نمادی از مسیرهایی که روش مونتسوری در آموزش ژاپن ایجاد کرده است می باشد. این امر برای خنثی کردن و برهم زدن سیستم قوانین سختگیرانه است که جایی برای خلاقیت خود به خودی در کودکان باقی نمی گذارد. کارگاههایی در حاشیه ی عروسک با موضوع دروغگویی تشکیل شدند. این همزمان با یک کنفرانس تلفنی در ایتالیا بود که به یک جشنواره سالانه به نام “پینوکیوسیتی” تبدیل شد. این عروسک در نوامبر 2007 با داوطلبان انجمن مارپیچی مرکز شهری منطقه لالاپورت ساخته شد. این کار با همکاری ایدا نوریکو و ماسایوشی ایشیدا انجام شد.