پینوکیویِ شکلاتی

پینوکیویِ شکلاتی

2018

پینوکیوی مودیکا یک عروسک بزرگ نشسته است که کاملاً با شکلات پوشیده شده است. در حالت نشسته حداقل 5 متر ارتفاع دارد. اشکال هندسی زاویه‌دار و مربعی‌شکل دارد ،چون از جعبه های مقوایی که با چسب حرارتی در کنار هم قرار می گیرند ساخته شده است. به طور کامل از مقوای بازیافت شده ساخته شده و برای سرپا نگه داشتنش نیازی به هیچ حمایتی ندارد. شکلات مایع داغ شده با ابزارهای بنّایی مثل قلم مو و کاردک و ماله روی کاغذها و مقواها پخش شده. اگرچه که شکلات به خوبی به سطوح سلولزی می چسبد. در اطراف خود رایحه مشخص کاکائو را گسترش می دهد که پیام فراوانی و شیرینی، خوش بینی و امید را به همراه دارد. اثر هنری که در عین حال هم فردی و هم جمعی است، در یک کار که به “دروغ های شیرین” اختصاص داده شده، توسط هنرمند خونیدا خِری ارائه می‌شود.
از نوامبر 2018 تا ژانویه 2019 در حیاط شهرداری مودیکا به نمایش گذاشته شده است.