کلسیت کارارا

کلسیت کارارا

1987

“کلسیت کارارا و فرهنگ” کارگاهی بود که در سال ۱۹۸۷ به همراه آکادمی سلطنتی هنر برلین و آکادمی هنرهای زیبای فلورانس برگزارشد. برای چند ماه، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر اروپا با یکدیگر زندگی و با هم در معدن باز چچینا در کوه‌های آلپ کار می‌کردند. مالاجیجی، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های آکادمی هنرهای زیبای فلورانس بود و مشارکت در برنامه‌های مبادله اراسموس را نیز مدیریت می کرد. کنسرت‌ها، نشست‌ها، نمایش‌ها، و اجراهایی سازماندهی می‌شدند. مستندات ویدیویی آموزشی، علاوه بر مصاحبه با معدنچیان و تکنسین‌های سنگ مرمر ، توسعه تاسیسات و مداخلات در محیط را پوشش می دادند. این کارگاه با هم‌کاری پیرو گوکی وان، اینگو اشنایدر، و پیرو اورسی انجام شد.