E drejta për të luajtur gjatë fëmijrisë

E drejta për të luajtur gjatë fëmijrisë

 

E drejta për të luajtur gjatë fëmijrisë, Fefè Editore, Roma, 2014

 

Libri i parë që i jep prespektivë veprimtarisë kryesore të fëmijëve: LOJËS. Loja të bën mirë? A ka lojra të rrezikshme? Arrin dot loja të zhvillojë mirë karakterin e një fëmije? Kur mund të themi që lojat bëhen të tepërta? A duhet që qytetet, arkitektët, planifikuesit urbanë dhe administratorët të sigurojnë hapësira publike për lojëra? A ekziston dhe a mbrohet ligjërisht “E drejta për të luajtur”? Autorët kontribues janë: Christoph Baker, Francesco Tonucci, Giovanna Alatri, Renato Foschi, Vincenzo Bonaminio, Mariassunta Di Renzo, Raymond Lorenzo, Francesco Langella, Vito Consoli, Riccardo Scarpa, Laura Meyer, Claudio Tosi, Sabine Pirchio, Maurilio Cipparone, Edoardo Malagigi.

 

Diritto al Gioco nell’Infanzia – Edoardo Malagigi