Art-Design Anasjelltas

Art-Design Anasjelltas

2007

 

“Arte, Design e Viceversa” është një seleksionim i projekteve të studentave të realizuar në Kursine Design në Akademinë e Artevetë Bukuratë Firences në 2007. Artout Maschietto Editore, Firence. Bashkë-autor me Niccolò Angelin. Janë 21 projekte në: prototip, modele, marka, vizatime, maskera, lojëra, shprehuri të vizatuara, vitrina, gra fik, marionate, tapete, piata, mbajtëse sapuni, shah. Tekstet dhe projekti grafik janë te Niccolò Angelit dhe tregojnë se si eksperienca e projektimit dhe e didatikës ka takuar kulturën e eksperiencës së jetes.