WORKSHOP MBI ARTIN DHE DESIGN

WORKSHOP MBI ARTIN DHE DESIGN

 

Calcit Carrara & Cultur, CARRARA

Design Ekologjik, MUNSTER 

 

Leksione mbi design, KABUL

 

Pick’n Pack, MILANO

 

Art krijon pyetjet, design jep përgjigjet, PRISHTINA 

 

Scart, SANTA CROCE SULL’ARNO

 

Sensus, FIRENZE

 

Tetrapak Munster, MUNSTER

 

Tetrapak Pekin, PECHINO

 

Tetrapak Prato, PRATO

 

Tetrapak Shangai, SHANGHAI

 

Dugongo, NAHA