Handicap Surveying

Handicap Surveying

1972

Ka projektur lugë, pirunj, broke, gota për të moshuarit dhe invalidet per “Metaform Studio” në Firence në vitin 1972. Zhvillimi dhe kërkimi i projektit e ka çuar në realizimin e strumentave me misurë mbi kërkimet ergomike të përdorura si subjekt për të moshuarit e spitalit “Fraticni” në Firence. Ka realizuar modelet e projekteve në allçi, qeramikë, metal dhe plastikë. Janë aktivizuar edhe marrje të mizurave brenda spitalit nga krevati deri tek komodina duke përdorur “makinat e mizurimit”. Ka kuruar shkrimet dhe grafikën për publikimet e ndryshme. Në bashkëpunim me Francesco Maria Antoninin, Pierangelo Cetican, Giorgio Marcon dhe Sergio Baroncionin.