Videominut

Videominut

1993-1999

Ka qenë president i jurisë në “Videominut” prezantim internazional i videoartit për Centro Pecci nga viti 1993 deri në vitin 1999 në Prato. Prezantimi i videos prej një minuti e cila u bë shumë pupollore atë kohë dhe në të cilën kanë bashkëpunuar shumë personazhe të botës së spektaklit si Paolo Virzì, Carlo Isola, Paolo Ruffini dhe të tjerë. Dy juri; njëra popullore dhe njëra me profesionistë dhuronin lekë për videot më të mira, gjithçka ndodhte direkt ndërmjet “Controradios” që ishte dhe ideatorja dhe drejtonte projektin. Shpesh herë në disa edizione janë të pranishme video “speçale” nga vende të ndryshme me shoqata apo shkolla Arti Internazionale. Me bashkëpunimin e Mario Bufanos, Marco Imponentes, Andrea Mi dhe Matteo Chinit.