Design Ekologjik

Design Ekologjik

1996

“Design Ekologjik” për Akademine Fur Gestaltung, Muenster në vitin 1996. Në një moment të parë të laboratorit është vendosur vëmendja në projektimin e objekteve me karakteristikë ekologjike si në prodhimet industriale ashtu edhe në ato manualet. Nga përdorimi i plastikës së ricikluar si kishte eksperimentuar edhe në të kaluarën për mobilimet e fëmijërisë në Gonzagarredi ose me materiale të tjera si për shëmbull me rastin e manifestit “Ekologjiku”. Pastaj studentat janë aktivizuar duke realizuar projekte dhe modele, duke shpjeguar zgjedhjet e tyre në pjesën finale të projektit. Me bashkëpunimin e Irene Ivoit, Manfred Heilemann, Costanze Unger, Walter Bourichter dhe Giuseppe Del Debbion.