_Pick’n Pack

Pick’n Pack

2012

Ideator i “Pick’n pack” workshop ekologjik-design dhe inkartime për MACEF në Milano i realizuar në vitin 2012. Workshopi ka dashur të vendos kontaktin nga vendet e formimit me vendet e punës me një energji inovative dhe kreative. Janë realizuar modele të prodhimit industrial me përdorimin e letrës, leshit, plastikës dhe stofave. Një pjesëmarrje e madhe e vizitatorëve të ndryshëm dhe të rinj kreativ të profesioneve të ndryshme që kanë eksperimentuar për ti dhenë vlerën krijimit individual. Për disa ditë materialet e mbetura kanë realizuar modele dhe projekte me funksion praktik dhe dekorime për shtëpinë. Me bashkëpunimin e Angela Nocentinit, Bianca Cappellos, Ilenia Galias, Jonida Xherrin, Franco Zanotton, Roberto Zanonin, Daniele Acciain dhe Stefano Macaione.