Emozione Urbanistike

Emozione Urbanistike

2011

Projekte të realizuara nga studentat e kursit të Design të Akademisë së Arteve të Bukura të Firences dhe të prezantuara në “Centro Culturale e Comerciale-Qëndra E kulturës dhe e Biznesit” “Hygja” në Shinjuku të Tokjos në tetor të vitit 2011. Ekspozita titullohet “Urban Emotions” dhe realizimi i saj është edhe faleminderit bashkëpunimit te Koji Yanos të Digital Hollywood University në Tokjo, Naoyoshi Itanit, Madeleine Obertit dhe Stefano Filipponit. Janë qindra projekte realizimi i të cilave do të përmiresonte cilësinë e jetës publike në qytetin e Firences, qytet për të cilin edhe janë ideuar. Rendering Elettronici janë realizuar në Firence dhe stampa në letër është bërë në Tokjo. Inagurimi është bërë me anë të Skype ndërmjet Firences dhe Tokjos.