_Sensus

Sensus

2016

Ka realizuar dy workshope të mbajtura në një Qendër të Artit Bashkëkohor private “Snsus” dhe në një shkollë publike “Liceo Artistico di Porta Romana” të dyja në Firence në vitin 2016. Tema e projektit ka qenë mbi materialet e mbetura nga ambjenti familjar si për shëmbull “Tetrapak” ose sic thuhet ndryshe në gjuhen italjane ““poliaccoppiati”. Pas një prezantimi të vogël mbi çështjet e ambjentit çdo pjesëmarrës filloi të jetë operativ me kartona, gërshërë, brisk, spila, materiale të cilat i kishte sjellur secili nga shtëpia. Kanë marrë pjesë në workshop: mësues, artistë, pjesëmarrës të shoqatave mbi ambjentin, teknikë, operatorë mbi komunikim e videos. Objekti ishte që të fillojmë të jemi më të përgjegjshëm mbi çështjet e mbrojtjes së ambjentit dhe të perdorimit të teknikave të thjeshta mbi perdorimin e letrës dhe njohjen e impaketimit si praktikë në art dhe design. Në bashkëpunim me Claudio Cosman, Silvia Angottin, Pino Gorin dhe Fernando Masulan.