Koordinimi Erasmus

Koordinimi Erasmus

1989-2014

Ka qenë koordinatori i parë i projekteve të shkëmbimit “Erasmus” për Akademinë e Arteve të Bukura të Firences, nga lindja e projektit Erasmus në vitin 1989 deri në vitin 2014. Ka kërkuar gjithmonë të tasferoj disa kritere si ato të reciprocitetit në zakonet e studentave në shkëmbimet me projektin Erasmus. Ka kërkuar edhe që të zgjeroj numrin e pjesëmarrësve në komisjon të cilët studjojnë kërkesat e studentave për të ndihmuar shkëmbimet me Universitete dhe Akademi edhe të vendeve extarcomunitare apo atyre në pritje për të hyrë në Komunitetin Europian. Në vitet e fundit ka aktivizuar programe dhe takime mbi të drejtat e mobilitas me informacione për të gjithë studentat, të dhënë nga Agjencia Nazionale Erasmus. Me bashkëpunimin e Julia Landrichterit, Alessandra Porfidian, Anna Muskardinin, Luciano Modica, Anna Luppin, Maurizio Mazzuccon dhe Adaua Marshallin.